Kwaliteitsaudit ISO

Op donderdag 4 juni is er een kwaliteitsaudit binnen JMW uitgevoerd. De auditor zag een flexibele en enthousiaste organisatie die zich goed had voorbereid.

De auditor heeft gekeken naar 3 zaken:

  • Zijn de bevindingen van de kwaliteitsaudit in 2019 wel uitgevoerd?
  • Hoe is JMW omgegaan met Corona, de regels en het contact met de cliënten vasthouden?
  • Hoe werkt JMW als een professionele organisatie?

Over alle drie de punten was de auditor zeer tevreden. In 2021 zal er weer een audit plaatsvinden en ook dan zal JMW er alles aan doen om ook die audit goed te laten verlopen.

Onbepaald