Datum: woensdag 16 juni 2021
Aanvangstijd: 10.15 uur
Einde: 12.00 uur

Bijeenkomst bij Mifgasjiem Heerenveen

We gaan bijpraten over de afgelopen 10 maanden vanaf Rosj Hasjana. Ook over onze ZOOM-bijeenkomsten, die waren leuk maar liggen gelukkig achter ons. Wij houden ons aan de R.I.V.M. maatregelen.
Kosten: 12,50  euro incl. koffie, gebak en een lunch. Gelieve jullie bijdrage per activiteit over te maken op bankrekening ES70 0073 0100 5506 4681 6684 t.n.v. J. Penninkhof  o.v.v. datum activiteit. De betaling is tegelijk de aanmelding, zorg er daarom a.j.b. voor dat deze uiterlijk voor sjabbat voorafgaand aan de activiteit aan komt.
Aanmelden verplicht : T: 06-498 268 36 of E: jan.penninkhof@gmail.com