Datum:

De invloed van het Hebreeuws en Jiddisj op de Nederlandse taal bij Mifgasjiem Heerenveen

We kijken naar de invloed van het Hebreeuws en Jiddisj op de Nederlandse taal. Als je daar iets over weet of een expert in bent, bereid je dan voor.
Aanmelden verplicht: Gelieve jullie bijdrage per activiteit over te maken op bankrekening
NL 60 INGB 0631381058 t.n.v. J.D. Penninkhof o.v.v. datum activiteit. De betaling is tegelijk de aanmelding, zorg er daarom a.j.b. voor dat deze uiterlijk voor sjabbat voorafgaand aan de activiteit aan komt.
Kosten: 13,50 euro incl. koffie/thee en lunch.