Datum: woensdag 20 oktober 2021
Aanvangstijd: 10.15 uur
Einde: 12.15 uur

Lezing Joods Groningen bij Mifgasjiem Heerenveen

Lezing door Willy van der Schuit (historicus) over Joods Groningen.
Aanmelden verplicht: Wij houden ons aan de R.I.V.M. maatregelen.  T: 06-49826836  of jan.penninkhof@gmail.com.
Kosten: 13,50  euro incl. koffie/thee, nasj en een lunch. Gelieve jullie bijdrage per activiteit over te maken op bankrekening NL 60 INGB 0631381058 t.n.v. J.D. Penninkhof o.v.v. datum activiteit. De betaling is tegelijk de aanmelding, zorg er daarom a.j.b. voor dat deze uiterlijk voor sjabbat voorafgaand aan de activiteit aan komt.