Datum: woensdag 13 april 2022
Aanvangstijd: 10.15 uur
Einde: 12.15 uur

Matzebrunch bij Mifgasjiem Heerenveen

We vieren niet alleen de uittocht uit Egypte maar ook de bevrijding van de coronabanden. We doen nog wel een beetje voorzichtig aan. Eindelijk kunnen we ook het uittochtspel spelen.
Aanmelden verplicht: T: 06-49826836  of jan.penninkhof@gmail.com.
Kosten: 13,50  euro incl. koffie/thee, nasj en matzes. Gelieve jullie bijdrage per activiteit over te maken op bankrekening NL 60 INGB 0631381058 t.n.v. J.D. Penninkhof o.v.v. datum activiteit. De betaling is tegelijk de aanmelding, zorg er daarom a.j.b. voor dat deze uiterlijk voor sjabbat voorafgaand aan de activiteit aan komt.