Datum: woensdag 22 september 2021
Aanvangstijd: 10.15 uur
Einde: 12.15 uur

Soekot viering bij Mifgasjiem Heerenveen

We zullen weer het nodige af- en bijsmoezen. In onze alternatieve Soeka
Aanmelden: T: 06-49826836  of jan.penninkhof@gmail.com.
Kosten: 13,50  euro incl. koffie/thee, nasj en een lunch. Gelieve jullie bijdrage per activiteit over te maken op bankrekening NL 60 INGB 0631381058 t.n.v. J.D. Penninkhof o.v.v. datum activiteit. De betaling is tegelijk de aanmelding, zorg er daarom a.j.b. voor dat deze uiterlijk voor sjabbat voorafgaand aan de activiteit aan komt.