Ik ben niet alleen, maar voel me toch eenzaam  

Eenzaamheid is een gevoel dat bij Joden meer voorkomt dan bij de gemiddelde Nederlander, dus kom eens praten

Eenzaamheid is iets anders dan sociaal isolement. Eenzaamheid is een gevoel, sociaal isolement een situatie. Anders gezegd: er is wezenlijk verschil tussen alleen zijn, en je alleen voelen. Uit de samenvatting van het sociaal demografische onderzoek onder Joden in Nederland uit 2009:

“Op de Eenzaamheidsschaal scoren Joden (en dan vooral degenen geboren tussen 1925 en 1944) veel hoger dan het Nederlands gemiddelde.” 

Dit is een treurig, maar niet zeer verbazingwekkend feit. Van degenen die in de aangegeven periode geboren werden, hebben de meesten een groot deel van hun familie in de oorlog verloren. Daarbij komt dat een aantal overlevenden er bewust voor koos kinderloos te blijven. Ook heeft de Jodenvervolging veel wantrouwen veroorzaakt. Vragen als: Wie accepteert mij zoals ik ben? Bij wie ben ik veilig? Mag en kan ik gewoon uitkomen voor mijn Joodse identiteit? Spelen een grote rol in de sociale interactie met de ‘buitenwereld’. 

Eenzaamheid is onder Joodse ouderen een aanzienlijk probleem. Maar ook voor  jongeren kan eenzaamheid het levensgeluk negatief beïnvloeden. JMW is zich hier bewust van en wil een blijvende oplossing zijn én bieden.

  • Vindt u het moeilijk de dagen alleen door te komen?
  • Heeft u behoefte aan aanspraak, aan gezelschap, maar weet u niet hoe u dit kunt regelen? 
  • Bent u lusteloos en somber doordat u zich eenzaam voelt? 
  • Heeft u genoeg mensen om u heen, maar voelt u zich toch eenzaam? 
  • Moet u steeds denken aan alle familieleden die u bent verloren? 

De afdeling Joods Leven kan u op weg helpen richting zinvolle en gezellige Joodse contacten.
Of neem  gerust contact op met JMW. U kunt er terecht met uw verhaal. De maatschappelijk werkers bieden een luisterend oor en helpen u bij het bestrijden van uw eenzaamheid.