Duitse fondsen en oorlogswetten

JMW is een van de instellingen die door de overheid is aangewezen personen te adviseren over de wetten voor vervolgden.
De Nederlandse regering heeft een aantal wetten ingesteld, die het mogelijk maakten uitkeringen te verstrekken aan diegenen die tengevolge van hun oorlogservaringen voortijdig uit het arbeidsproces zijn gestapt. Wetten zoals de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet Uitkeringen Burger Oorlogsslachtoffers (WUBO).

Bekijk onderstaande film voor meer uitleg over wat de processen, welke verschillende fondsen er zijn en wat JMW voor u kan betekenen:

 

Het Jokos dossier
Dossier opgebouwd rondom claims die na de oorlog bij de Bondsrepubliek Duitsland werden ingediend voor tijdens de oorlog geroofde inboedels.

Inzage Liro-kaarten
De Liro-kaarten liggen ter inzage bij het Nationaal Archief in Den Haag. De kaarten maken deel uit van het archief van de Raad voor Rechtsherstel (toegang 2.09.48.01). Voor inzage moet toestemming worden gevraagd bij het Nationaal Archief.