Ik heb relatieproblemen, hoe nu verder?

Familie, geliefden, vrienden, kennissen of collega’s - we hebben allemaal wel eens problemen met elkaar en soms kan wat hulp bij het zoeken naar een oplossing goed uitkomen.

Uiteenlopende verwachtingen, meningsverschillen, een andere opvoeding en (al dan niet culturele) achtergrond, maar ook stress door kwesties als ziekte, werkloosheid of problemen met geld kunnen de spanningen binnen een relatie behoorlijk laten oplopen. Ook zijn  gezinnen van nu vaker anders samengesteld dan vroeger. Er zijn vaders en moeders, maar ook stiefvaders, -moeders,  -broertjes en -zusjes. Grootouders hebben stiefkleinkinderen en kleinkinderen hebben ineens nieuwe grootouders. Dit hoeft allemaal niet tot problemen te leiden, maar soms gaat het mis en raken kinderen in de knel of hebben stiefouders het zwaar te verduren.  

Als ergernissen en frustraties de sfeer bepalen en een rustig gesprek onmogelijk is, is het tijd om een pas op de plaats te maken om met elkaar na te denken over ‘hoe verder’.

  • Heeft u genoeg van alle ruzies?
  • Vraagt u zich af of u verder moet met de relatie?
  • Voelt u zich niet happy in uw relatie?
  • Wilt u samen werken aan een betere balans in de relatie?
  • Komt u er samen niet meer uit?
  • Maakt u zich zorgen over de betrokken kinderen?
  • Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn in een echtscheidingsprocedure?

Neemt u dan gerust contact op met het maatschappelijk werk team van JMW. U kunt uw verhaal kwijt, vindt een luisterend oor en u kunt samen met een professional nadenken over hoe relaties verbeterd kunnen worden.