Werkloosheid

JMW kan met u meedenken

Het kan soms niet meevallen om zonder werk te zitten. Dat is niet zo vreemd want werk raakt nogal wat aspecten van ons leven.

 • inkomen
 • economische onafhankelijkheid
 • ​werk biedt een bepaalde sociale status
 • het biedt sociale contacten
 • het is een zinvolle tijdsbesteding
 • men kan zich ontplooien in zijn/haar werk

Wanneer familie of vrienden wel een baan hebben, en uzelf niet kan dit een negatieve invloed hebben op uw status. Werk biedt namelijk sociale status. Er wordt van je verwacht dat je een baan hebt. Ook is er via werk de mogelijkheid om nieuwe sociale contacten te onderhouden. U leert omgaan met diverse mensen en kunt hier betekenisvolle vriendschappen aan overhouden.

Bij werkloosheid hoort contact met uitkerende instanties als de UWV en de DWI. Meestal verloopt dat contact probleemloos, maar soms ontstaan lastige situaties doordat de  communicatie onduidelijk is, doordat er eisen aan u gesteld worden waar u niet aan kunt voldoen of doordat de uitbetaling van uw uitkering problematisch is.   

 • Bent u werkloos en komt u daardoor in financiële problemen?
 • Bent u al lang op zoek naar een baan, maar lukt het niet er één te vinden?
 • Heeft u, doordat u geen werk heeft, problemen met uw sociale omgeving?
 • Vindt u het moeilijk om uw dagen te vullen met een voor u zinvolle dagbesteding?
 • Verloopt het contact met de uitkerende instantie niet goed?  

Alhoewel JWM u niet direct aan een baan kan helpen, kunnen de professionals van JMW wel met u meedenken over de invulling van uw tijd en staan ze u bij in uw zoektocht naar een geschikt werk. Dat kan overigens ook vrijwilligerswerk zijn. Ook wanneer de communicatie met instanties is verstoord, kan een professional hierin bemiddelen en duidelijkheid scheppen.