Cursus: Geborgenheid voor Joodse cliënten


Wat hebben medewerkers nodig om Joodse cliënten een gevoel van geborgenheid en veiligheid te bieden? Wat is de invloed van de Joodse identiteit op hun hulpvraag? Hoe stel je medewerkers in staat om aan een half woord genoeg te hebben? En welke impact heeft een oorlogsverleden op cliënt en zorgverlener?

JMW heeft een cursus ontwikkeld waarmee zij haar samenwerkingspartners in staat stelt kwalitatieve zorg- en hulpverlening te bieden waarbij de Joodse cliënt zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelt.

De cursus bestaat uit vier modules: Introductie via e-learning met basiskennis over het Jodendom. Twee workshops: Een heeft als thema Joodse identiteit, volgens het principe ‘wie ontmoet ik vandaag?’ De tweede heeft als thema geborgenheid: Hoe bied je dit aan Joodse cliënten? De terugkomdag staat in het teken van intervisie met eigen ingebrachte casuïstiek.

Wilt u een goede connectie tussen Joodse cliënten en uw medewerkers? Neem dan contact met ons op! Telefoon: 088-165 22 00, en vraag naar Lianne Scholten. Of email naar l.scholten@joodswelzijn.nl