Inzet JMW-expertise voor andere organisaties en doelgroepen
Advies, training, coaching, begeleiding en consultatie

JMW stelt zijn expertise ter beschikking aan hulpverleners, hulpverleningsorganisaties, scholen en andere instanties.

Concreet kan het daarbij gaan om:

 • Consultatie en coaching bij
  • hulpverlening aan (Joodse) cliënten op het terrein van oorlogsproblematiek; identiteitsproblematiek;
  • transgenerationele problematiek tussen ouders en kinderen;
  • het omgaan met anti-Joodse uitingen, antisemitisme, discriminatie en racisme.
  • organisatie van groepsgerichte training van medewerkers bij identiteitsgerichte hulpverlening aan individuen en groepen.
  • Begeleiding bij groepsreizen naar concentratiekampen in Duitsland en Polen.

JMW gaat ervan uit dat elke situatie en vraag uniek zijn en levert daarom maatwerk. Het JMW-aanbod komt tot stand in nauw onderling overleg.

Specifieke kennis en ervaring van JMW-medewerkers

 De medewerkers van JMW hebben de volgende specifieke kennis:

 • Kennis van de Joodse identiteit in zijn meest brede vorm w.o.
  • Sociaal-culturele aspecten
  • Joodse cultuur en traditie (religie)
 • Specifieke kennis over de gevolgen van de Jodenvervolging (Shoa) op degenen die dit aan den lijve hebben ondervonden
 • Specifieke kennis over transgenerationele overdracht van de gevolgen die de Shoa heeft gehad op de vervolgingsslachtoffers naar de tweede (naoorlogse) resp. de derde generatie
  • waaronder de specifieke intergenerationele dynamiek binnen Joodse gezinnen
 • Specifieke kennis van Joden met een niet-Nederlandse achtergrond (Israëli’s, Voormalige Sovjet-Unie, Iran, Irak etc.)
 • De psychosociale gevolgen van latent en manifest anti-Joods gedrag in de samenleving voor personen met een Joodse achtergrond.
 • Specifieke kennis van de Joods-sociale kaart
 • Specifieke kennis van de oorlogswetten en (buitenlandse) fondsen

De medewerkers van JMW hebben in het kader van de hulpverlening specifieke kennis en ervaring met:

 • identiteitsgebonden hulpverlening aan personen met een Joodse achtergrond (vervolgingsslachtoffers, tweede/naoorlogse generatie en derde generatie, Israëli’s etc.)
 • Kennis van - en ervaring met - de specifieke intergenerationele dynamiek die plaatsvindt tussen vervolgingsslachtoffers, naoorlogse- en derde generatie
 • Het bieden van psychosociale veiligheid aan cliënten in de individuele hulpverlening en deelnemers aan groepsactiviteiten.

De medewerkers van JMW hebben in het kader van de ontwikkeling van activiteiten ter bevordering van participatie en netwerkvorming specifieke kennis en ervaring met:

 • Opzetten van activiteiten rond actuele identiteitsgebonden thema’s die in het persoonlijk leven een rol spelen
  • Relatie tussen ouders en kinderen
  • De rol van identiteit in de opvoeding
  • Omgaan met rouw
  • En meer
 • Ontwikkelen van sociale netwerking ter ondersteuning bij sociaal isolement en vereenzaming

JMW heeft een hulpverleningsmodel ontwikkeld voor de organisatie van integrale, identiteitsgebonden hulpverlening