Ik zorg voor familie of naasten
Mijn ouders belasten me met teveel zorg, waar kan ik terecht?

U bent mantelzorger als u langdurig onbetaald zorg verleent aan een familielid of andere naaste met een ziekte of handicap. Als mantelzorger helpt u uw naaste op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar vaak is de zorg voor een naaste ook zwaar. 

Het is belangrijk dat u ook tijd voor uzelf inplant en afspraken maakt die voor u haalbaar zijn.

JMW ondersteunt familie door middel van informatie en advies, cursussen, emotionele begeleiding en praktische ondersteuning. Wij kunnen vrijwilligers inzetten zodat u even vrijaf heeft en op adem kunt komen.
Mantelzorgondersteuning van JMW kan u dus bijstaan op de volgende punten:

  • Het vinden van informatie en advies
  • Het vinden van de juiste hulp
  • Het vinden van mogelijkheden om zorg tijdelijk over te dragen
  • Hulp bij regeltaken (mantelzorgmakelaar)
  • Hulp bij het goed voor uzelf zorgen om overbelasting te voorkomen
  • Het uitwisselen van ervaringen met iemand in een vergelijkbare situatie

Heeft u vragen over de zorg voor een naaste? Wij kunnen op verschillende manieren helpen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot spreekuur@joodswelzijn.nl of 088 - 165 2200 

JMW heeft ook een ouderenadviseur die u als mantelzorger kan bijstaan.