Wilt u actief iets doen voor of met anderen?

Wij zoeken mensen

Vrijwilligersraad JMW

Wegens het vertrek van een van de leden van de Vrijwilligersraad van JMW zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de regio Amsterdam. De Vrijwilligersraad heeft ten doel de vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om invloed uit te oefenen op de positie van de vrijwilligers en het beleid ten aanzien van het vrijwilligerswerk.  De vrijwilligers worden ook door middel van de Vrijwilligersraad betrokken bij belangrijke zaken die JMW als organisatie aangaan.

De vergaderingen vinden 1x per 2 maanden plaats.

Interesse? Neem contact op met Wilma Driessen, vrijwilligerscoordinator w.driessen@joodswelzijn.nl