Je Joodse familiegeschiedenis en familierelaties

Wil je meer weten over je familiegeschiedenis, heb je een gemengde relatie, of ben je kind van een Joodse vader? Praat mee in een groep.

 

Derde generatie

Ben je jong en heb je een Joodse moeder of Joodse vader, of allebei? Wil je meer doen met Joodse cultuur? Naar een Joodse film, theaterstuk of lezing? Vind je het leuk om mensen van je eigen leeftijd te ontmoeten? Kom dan naar de 3G groep. 3G staat voor derde generatie. De derde generatie na de oorlog. Dat ben jij als jouw ouder(s) na de oorlog geboren is (zijn). Iedereen in deze groep heeft ten minste één Joodse grootouder die de oorlog heeft overleefd. Er is veel herkenning in deze groep over hoe het er in hun familie aan toe gaat. Samen worden films gekeken, gegeten en veel gepraat. Lijkt dit je iets?

Gemengde relaties

Uit onderzoek van JMW (2009) blijkt dat iets minder dan de helft van de Joden in Nederland twee Joodse ouders heeft. Een kwart heeft alleen een Joodse moeder heeft en ruim een kwart alleen een Joodse vader. Minder dan 40% van de personen met een partner heeft een Joodse partner. Dit percentage is bovendien dalende: bij de volgende generaties neemt dit aantal alleen maar af. Heb je een niet-Joodse partner? Of ben je de niet-Joodse partner? JMW organiseert gespreksgroepen voor gemengde stellen. Ga in gesprek met anderen. Je zult veel herkennen in de verhalen van anderen.

Joods opvoeden in een niet-Joodse omgeving

Met de komst van kinderen, verandert er veel. Wat wil je je kinderen meegeven? Wat geef je door en wat niet? Hoe belangrijk zijn de Joodse tradities voor jou? Laat je je zoon besnijden? Vier je de Joodse feestdagen? Laat je je kind op een niet-Joodse school zeggen dat hij of zij Joods is? Wil je weten hoe andere ouders dit doen? JMW organiseert gespreksgroepen voor ouders. Praat mee. Je zult veel herkennen. Het is fijn om te weten dat jij niet de enige bent met vragen over Joods opvoeden in een niet-Joodse omgeving. Voor stellen mét Joodse partner en zónder.

Kind van een Joodse vader

Heb jij een Joodse vader? “Dan ben je niet echt Joods.” Kinderen van een Joodse vader kunnen zich afvragen: waar hoor ik bij? Bij JMW ben je welkom en hoor je erbij. Vindt je het toch een lastig onderwerp en wil je graag praten met anderen met dezelfde achtergrond? Dan kun je deelnemen aan een gespreksgroep voor kinderen van Joodse vaders. Vaak is het fijn om te weten dat jij niet de enige bent die met bepaalde zaken zit. Je kunt je verhaal kwijt en hoort van anderen hoe zij erin staan. Lijkt je dit iets?

Contact en aanmelden