Afscheidsspeech Hans Vuijsje directeur JMW

Hans Vuijsje nam op 22 februari officieel afscheid van JMW als directeur, na 36 dienstjaren. In zijn afscheidslezing gaf hij zijn kijk op de stand van zaken binnen Joods Nederland. Hij interviewde achtentwintig mensen uit de Joodse gemeenschap: bestuurders, organisators, leden van kerkgenootschappen, sportclubs en mensen met een Joodse achtergrond die wat verder van het georganiseerde Jodendom afstaan. Steeds meer Joodse organisaties staan onder druk om hun hoofd boven water te houden. Wat moet er gebeuren om de toekomst van Joods Nederland veilig te stellen? Lees de hele toespraak.

Onbepaald