Clienttevredenheid JMW

JMW heeft over de periode mei 2019 - mei 2020 een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is onder alle cliënten en deelnemers van JMW gedaan. In totaal hebben rond de 900 respondenten de vragenlijst ingevuld.

Mate van tevredenheid

Respondenten hebben aangegeven tevreden te zijn met JMW en hebben een 7.8 als gemiddelde score gegeven. JMW wordt bijvoorbeeld door een van hen als “essentiële service voor Joods Nederland” gezien. Meer dan 80% heeft de kwaliteit van het contact met JMW in het afgelopen jaar beoordeeld als goed of uitstekend.

“Wij zijn erg blij met deze resultaten en vinden het belangrijk om te weten hoe over ons wordt gedacht. Wij zien ook nog ruimte voor verbetering  en daar gaan wij zeker mee aan de slag” aldus Judith Meijer (directeur-bestuurder).

Verbeterslag en Toekomst

Ondanks de goede resultaten ziet JMW nog genoeg mogelijkheden tot groei. Zo is al een verbeterslag sinds het begin van de coronacrisis met onder andere het verruimen van het telefonisch spreekuur, de dagelijkse chat mogelijkheid en de periodieke nieuwsbrief. Ook worden nieuwe diensten opgezet zoals slachtofferhulp bij antisemitisme, mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij rouw en verlies voor nabestaanden.

Onbepaald