Commissie advies NS over WOII transporten

26 juni 2019

De Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten heeft vandaag een advies aan de NS uitgebracht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Nederlandse Spoorwegen (NS), in opdracht van de bezetter, treinen gereden naar de Nederlandse kampen (WOII-transporten). Sinds 2016 is Salo Muller in gesprek met NS over een mogelijke tegemoetkoming voor de slachtoffers van deze transporten. Muller overleefde de Holocaust maar verloor zijn ouders die door de nazi’s werden vermoord in Auschwitz.

In januari van dit jaar is een onafhankelijke commissie ingesteld, die de opdracht heeft te adviseren op welke manier NS over kan gaan tot individuele tegemoetkoming en wie daarvoor in aanmerking zou moeten kunnen komen.

De Commissie adviseert, onder meer op basis van onderzoek naar andere regelingen, voor direct belanghebbenden de tegemoetkoming op € 15.000, - vast te stellen. Wanneer deze persoon tijdens of na de oorlog is overleden, adviseert de Commissie een tegemoetkoming voor directe nabestaanden beschikbaar te stellen. Dit geldt voor de weduwen en weduwnaars en wanneer zij niet meer in leven zijn, voor de kinderen van de belanghebbende gezamenlijk. Het bedrag is dan € 7.500, - of € 5.000, -. Bij de regeling wordt uitgegaan van de situatie zoals die was op 27 november 2018. Dit is de datum waarop de NS en Salo Muller met elkaar overeenkwamen, dat deze regeling er moest komen. Het volledige advies en de onderbouwing is te lezen op de website van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten.

Naast deze individuele regelingen adviseert de Commissie diepgaand historisch onderzoek te laten doen naar de rol van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij het perspectief is gericht op ‘transporten tijdens de oorlog’. Dit met het oog op het verdiepen van het historisch inzicht en de reflectie op eigen handelen in de oorlogsjaren, om daarmee ook recht te doen aan de gevoelens van andere slachtoffers van transporten in opdracht van de bezetter, die niet voor de individuele tegemoetkoming waarover dit advies is uitgebracht, in aanmerking komen.

De Commissie adviseert NS om naast dit onderzoek te overwegen, in samenspraak met de betrokken groeperingen, tot een andere collectieve uiting van erkenning te komen voor de groep getransporteerde gevangenen die buiten de reikwijdte van deze regeling vallen.

Het gehele advies is te lezen in onderstaande link;
https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/06/Advies-Commissie-Individuele-Tegemoetkoming-Slachtoffers-WO-II-Transporten-NS.pdf 

Een tegemoetkoming aanvragen is nu nog niet mogelijk. Vanaf 5 augustus kunt u online een aanvraag indienen. Alle informatie die nodig is voor een aanvraag komt per 1 augustus op de website van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten.

Mocht u een aanvraag willen doen en daar hulp bij willen, dan kunt u een beroep doen op JMW. Neem dan contact op met JMW via het spreekuur van de afdeling Hulp- en Dienstverlening. Ook bij eventuele vragen over de regeling kunt u bij ons terecht.  

Onbepaald