Erfgenamen bezittingen Israël

“Voor de Tweede Wereldoorlog, en voor de oprichting van de Staat Israël, hebben Joden vanuit heel Europa geïnvesteerd in ‘Eretz Israël’. Het gaat hierbij voornamelijk om aandelen, kunstobjecten en stukken grond met een totale waarde van ruim 33 miljoen euro. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was men bang dat deze bezittingen door de Britse machthebbers in beslag zouden worden genomen. Om dit te voorkomen heeft het Joods Nationaal Fonds (JNF) de bezittingen op zijn naam gezet. Doordat veel eigenaars zijn vermoord tijdens de Shoa zijn de bezittingen al die jaren onder beheer van het JNF gebleven.” 

Hashava, de organisatie die wereldwijd naar erfgenamen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met bezittingen in Israël zoekt, probeert de bezittingen terug te geven aan de rechtmatige erfgenamen. Daartoe heeft Hashava op haar website een lijst gepubliceerd met de namen van 60.000 eigenaren van deze bezittingen. Eerder werd vermeld dat het om 55 mensen uit Nederland zou gaan. Na onderzoek is inmiddels gebleken dat het om 39 mensen uit Nederland gaat. Eigenaren van deze bezittingen, of hun nabestaanden, kunnen een aanvraag indienen voor een verzoek tot restitutie.

De bevoegdheid tot de afhandeling van de restitutie van de bezittingen van de Holocaustslachtoffers in Israël, is overgedragen aan de ‘General Administrator’ bij het ministerie van Justitie in Israël.

Via de website van Hashava kunt u de lijst met namen van eigenaren van bezittingen vinden. Op diezelfde website kunt u, indien u erfgenaam bent, via het daartoe bestemde formulier een verzoek om restitutie indienen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact met ons opnemen.