JMW directeur-bestuurder Judith Meijer heeft haar vertrek aangekondigd.

Na ruim drie jaar werkzaam te zijn geweest voor JMW en de bredere Joodse gemeenschap in Nederland, stopt zij per 31 december 2020. Zij heeft een nieuwe uitdaging in het buitenland geaccepteerd.

Judith Meijer: “Na ruim drie jaar te hebben gewerkt als directeur-bestuurder van deze prachtige organisatie is het tijd de organisatie over te dragen. JMW is een warme, professionele organisatie waar medewerkers met grote betrokkenheid en inzet werken aan het dagelijks welzijn van onze cliënten. Het welzijn van de Joodse gemeenschap in Nederland staat voor JMW op de eerste plaats. Ik ben er van overtuigd dat JMW meerwaarde kan blijven bieden voor de Joodse gemeenschap in Nederland. De periode met corona is een intensieve, lastige periode, die JMW goed het hoofd heeft kunnen bieden.”

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van mevrouw Meijer. Er zijn tijdens haar bestuur veel resultaten gerealiseerd zoals de professionalisering en nieuw elan van JMW als organisatie, nieuwe samenwerking met andere organisaties en de innovatie van haar dienstverlening. Deze veranderingen zijn ook geborgd in de organisatie, de medewerkers en het managementteam. Zij wenst mevrouw Meijer veel succes met haar nieuwe stap. Micha Glaser, voorzitter van de Raad van Toezicht:” Judith heeft enorm bijgedragen aan de vorming van het nieuwe JMW en we zijn zeer dankbaar voor haar enorme inzet en betrokkenheid. Zij heeft de basis gelegd voor een toekomstbestendig JMW.”

De Raad van Toezicht is inmiddels begonnen met de werving van een opvolger van mevrouw Meijer.