JMW ISO-gecertificeerd

Op 23 mei 2019 heeft er bij JMW een kwaliteitsaudit plaatsgevonden in het kader van de ISO-certificering. De bevindingen van de auditor waren positief. Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat het kwaliteitsmanagementsysteem van JMW voldoet aan de kwaliteitsnormen, zoals vastgelegd in ISO 9001:2015.

Onbepaald