JMW start i.s.m NIK meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Informatiebijeenkomst meldpunt grensoverschrijdend gedrag

In samenwerking met het NIK is JMW begonnen met het ontwikkelen en opzetten van een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de Joodse gemeenschap.

In de Talmud (Shevuot 39a) lezen we de tekst “Kol jisrael arevim ze baze”. Hiermee wordt bedoeld dat we als Joden elkaar nodig hebben en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dit is ook het motto van het meldpunt. Het doel is het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen Joodse organisaties in Nederland, en daar waar het mensen overkomt, hen een plek te bieden waar ze gehoord en gezien worden. Daarbij is het streven dat zij en hun omgeving zo goed mogelijk geholpen worden om verder te gaan met hun leven.

Het meldpunt met protocol zullen bijdragen aan de bewustwording van de omvang en impact van dergelijke grensoverschrijdende incidenten. Daarnaast zal het meldpunt bij mogelijke toekomstige incidenten helpen een adequate reactie te kunnen geven.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 27 oktober heeft er in Amsterdam een eerste (online) succesvolle informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Verschillende kerkgenootschappen, jongeren -en jeugdorganisaties en sportorganisaties waren vertegenwoordigd. Er is veel inbreng gegeven en er zijn veel vragen gesteld. We kijken er naar uit om dit verder op te pakken.

In het NIW van 16 otkober 2020 verscheen een artikel over het meldpunt. Teruglezen? https://niw.nl/jmw-start-meldpunt/