Ministerie van Financiën over getto-uitkeringen

Het Ministerie van Financiën heeft JMW en VBV gevraagd het onderstaande bericht te plaatsen. De belastingdienst heeft ook rechtstreeks contact opgenomen met de betrokkenen. Heeft u niets ontvangen? Zie dan het bericht voor het contactadres:

Correctie aangiften en toeslagen door Belastingdienst vanwege getto-uitkeringen

Zoals eerder door ons aangekondigd, worden diverse oorlogsuitkeringen die Duitsland verstrekt in het kader van de Wiedergutmachung met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 niet meer gezien als inkomen voor de inkomstenbelasting en toeslagen.

Het gaat om uitkeringen op grond van:

  • de 'Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto' (ZRBG, de zogenoemde getto-uitkering)
  • de ‘Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung (BEG-uitkeringen)
  • het ‘Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens‘ (NJG-uitkeringen/HNG-fondsuitkeringen)

Doordat de uitkeringen geen inkomen meer zijn voor de inkomstenbelasting en de uitkeringen ook niet meer meetellen bij het toetsingsinkomen voor de toeslagen, kan het zijn dat u minder belasting verschuldigd bent of dat u recht heeft op een (hogere) toeslag.

Hoe gaat het nu verder?
De Belastingdienst werkt op dit moment aan de uitvoering van het besluit. Dat betekent onder andere dat zij alle mensen die zo’n uitkering ontvangen, voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de veranderingen. Daarna kunnen ze voor deze mensen nagaan:

  • of en zo ja, hoeveel belasting zij terugkrijgen
  • of het recht op een toeslag of de hoogte ervan verandert

De Belastingdienst heeft de uitkeringsgerechtigden die bij hem bekend zijn een brief gestuurd over wat de wijziging voor hen kan betekenen. Niet alle uitkeringsgerechtigden zijn bekend bij de Belastingdienst. De Nederlandse overheid heeft daarom ook aan ons gevraagd de regeling kenbaar te maken. Het doel is om ook de mensen die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn te bereiken.

Krijgt u een van bovenstaande uitkeringen en heeft u géén brief van de Belastingdienst ontvangen? En heeft u aangifte gedaan in 2016 of 2017 waarin u de uitkering heeft aangegeven? Dan kunt u een verzoek om aanpassing van uw aanslag richten aan:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
t.a.v. IBR/Getto-uitkering
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u met de juiste mensen bij de Belastingdienst in contact brengen. U belt ons op telefoonnummer 088 1652200, of vanuit het buitenland op + 31 88 1652200