Nu open: Aanvraag Joods Jongeren Fonds via JMW

Deze maand hebben het CJO (Centraal Joods Overleg) en het JJF (Joods Jongeren Fonds) afgesproken dat het met ingang van 1 augustus 2019 mogelijk is voor een Nederlands Joodse jongere een individuele bijdrage via JMW aan te vragen uit het JJF.
De aanvrager moet jonger zijn dan 30 jaar en geen andere bron hebben om de activiteit te betalen. Als de jongere de aanvraag niet zelf kan doen, kan een wettelijk vertegenwoordiger namens hem of haar een aanvraag indienen. Een individuele uitkering uit het JJF kan maximaal € 1000 bedragen.
Een commissie van JMW beoordeelt de aanvragen en toetst deze aan de beoordelingscriteria. Deze zijn vastgelegd in het uitkeringsreglement van het JJF. De activiteit of besteding moet een bijdrage leveren aan de continuïteit van de Joodse jongerengemeenschap. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier, dat op deze pagina te vinden is.

Onbepaald