Pauze in aanvragen JJF

Helaas kunnen er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Voor een activiteit die start in augustus 2021 kunnen vanaf juni 2021 nieuwe aanvragen worden ingediend. Voor vragen over het JJF neemt u contact op met het spreekuur via spreekuur@joodswelzijn.nl