PERSBERICHT nieuw lid en vicevoorzitter RvT JMW

Amsterdam 3 november 2022

Simone Kukenheim nieuw lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht van JMW

De Raad van Toezicht van Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) heeft mevrouw Simone Kukenheim, voormalig wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Amsterdam,  benoemd tot lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Zij neemt de plaats in van de heer Gideon Schrijver die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

Simone Kukenheim, opgeleid als politicoloog, is vanaf 2006 actief geweest in de Amsterdamse politiek. Aanvankelijk als deelraadslid, later als wethouder en 1e locoburgemeester. De laatste jaren was zij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles zorg en publieke gezondheid. Kukenheim geeft aan het belangrijk te vinden een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van JMW: “Ik vind het belangrijk dat de Joodse gemeenschap ondersteund wordt door goede zorg, die sensitief is naar de specifieke behoefte en achtergrond van de Joodse gemeenschap” aldus Kukenheim.

Micha Glaser, voorzitter Raad van Toezicht van JMW, zegt verheugd te zijn met haar benoeming: “Mevrouw Kukenheim brengt veel kennis en ervaring in op het terrein van welzijn en dienstverlening en kent de Joodse gemeenschap goed. Met haar bestuurlijke ervaring is zij een aanwinst voor JMW. Tevens zijn we Gideon Schrijver zeer dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.”

Over JMW
Joods Maatschappelijk Werk (JMW), in 1946 opgericht, is sinds de Tweede Wereldoorlog van blijvende betekenis voor Joods Nederland. Het doel van JMW is de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele sociale zorg voor de Joden in Nederland, ongeacht hun religieuze affiliatie. Zo streeft JMW naar een veerkrachtige Joodse gemeenschap en probeert zij de identiteit en de netwerken van Joodse Nederlanders te vergroten en te versterken.

Onbepaald