Project Kennis voor de toekomst

Dit voorjaar (2020) is het project “Kennis voor de Toekomst” van start gegaan. Het is een samenwerking tussen de organisaties JMW en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. De samenwerking heeft als doel de kennis over psychosociale zorg aan de Joodse doelgroep te verdiepen en beschikbaar te maken en zo de veerkracht van de Joodse gemeenschap te versterken.

Beide organisaties zetten zich al decennia in voor getroffenen van de Tweede Wereldoorlog. JMW Joods welzijn heeft veel kennis en expertise op het gebied van ondersteuning aan Joden in Nederland. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld beschikt over diepgaande kennis over de psychosociale impact van oorlog op individu en samenleving. ARQ heeft daarnaast uitgebreide ervaring met het vastleggen en verspreiden van deze kennis.

De eerste stap binnen het project is de specifieke kennis en expertise van JMW met behulp van ARQ vastleggen en beschikbaar maken voor huidige en toekomstige groepen geweldsgetroffenen. Daarna zal in samenspraak met Joodse organisaties een inventarisatie worden gemaakt van onderzoeksvragen die leven binnen de Joodse gemeenschap in Nederland. Aan de hand van de inventarisatie willen we een onderzoeksagenda voor Joods Nederland formuleren om zo de psychosociale zorg voor en het welzijn van de Joodse gemeenschap te optimaliseren.

“Kennis voor de Toekomst” wordt voor de duur van een jaar gefinancierd door het ministerie van VWS. Het doel is dat de samenwerking daarna goed verankerd is in beide organisaties.

Voor meer informatie: l.scholten@joodswelzijn.nl

 

Onbepaald