Rapport Kennis voor de Toekomst gepubliceerd

Op maandag 22 november publiceerden JMW en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld het rapport 'Kennis voor de Toekomst'. Het rapport is een van de resultaten van een samenwerkingsproject tussen deze twee organisaties onder dezelfde titel dat in 2020 van start ging. Doel van het project is om de psychosociale zorg aan de Joodse doelgroep te verdiepen en beschikbaar te maken en zo de veerkracht van de Joodse gemeenschap te versterken. Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek waarin de aanwezige kennis en expertise van JMW over Joods Nederland is opgetekend. Het geeft een goed beeld van de organisatie die JMW vandaag de dag is, op welke manier zij te werk gaat en werpt tevens een blik op de toekomst van JMW door uitdagingen die in het verschiet liggen aan te kaarten. 

Klik hier om het hele rapport te lezen.

Eerder presenteerden JMW en ARQ in het kader van deze samenwerking al de onderzoeksagenda voor Joods Nederland. De presentatie is hier terug te zien:

Klik hier om de onderzoeksagenda te bekijken.

Het project “Kennis voor de Toekomst” wordt voor de duur van een jaar gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Onbepaald