Rectificatie Claims Conference PGB project

Aankondiging van JMW

Rectificatie aankondiging Claims PGB Project

Amsterdam, 28 maart

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt de tekst van de aankondiging Claims Conference PGB Project, zoals die in de Benjamin van Pesach 2018 is verschenen, te rectificeren.

Gelijktijdig met het verschijnen van de Benjamin ontvingen wij bericht van de Claims Conference dat de proef met het Claims PGB Project voorlopig beperkt zal worden tot een groep van 72 personen, waaronder JMW-cliënten in Amsterdam en Amstelveen die in 2017 al extra thuiszorg van de Claims ontvingen. Zij hebben hierover een brief ontvangen.

Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij daarover nader berichten.

Dit alles heeft tot gevolg dat de tekst in de derde alinea van de aankondiging van het CC PGB Project in de Benjamin tot nader orde vervallen is

Meer uitleg kunt u opvragen via info@joodswelzijn.nl of bel ons op 088 165 22 00

Onbepaald