Samenwerking antisemitisme

JMW, CIDI en het Joods Politie Netwerk hebben samen een verzoek aan de politiek gericht over de aanpak van antisemitisme in Nederland. De memo is het resultaat van overleg tussen de drie na een door JMW-georganiseerde bijeenkomst eind vorig jaar naar aanleiding van twee onderzoeken naar antisemitisme die toen waren verschenen.
De twee organisaties en het Netwerk hebben afgesproken intensiever samen te gaan werken op het gebied van bestrijding en opvang in gevallen van antismetisime, waarmee ze denken een stap te hebben gezet naar een beter beleid op dit terrein.
Ze hopen dat er ook bij de overheid meer coördinatie tot stand komt, zodat er ook daar wordt gewerkt aan een (juiste) aanpak en registratie van discriminatiedelicten waaronder antisemitisme.
In het verzoek aan de politiek worden een aantal knelpunten gesignaleerd voor de bestrijding van antisemitisme en worden ook suggesties gedaan voor mogelijke oplossingen. Hier is de hele memo te lezen.