Strategieplan 2023-2027 JMW

Het 'Strategieplan 2023 - 2027: Sturen op veerkracht en verbinding', is vastgelegd en kunt u via deze link inzien.
In het strategieplan dat voor u ligt, vindt u onder meer een herformulering van de missie en visie, de kernwaarden van JMW en de zeven speerpunten waar wij ons komende vijf jaar op focussen. 

Overigens geven we met deze publicatie ook gelijk een tipje van de sluier van de nieuwe huisstijl van JMW! laugh

Onbepaald