Verhoging artikel 2 uitkering

Dankzij onderhandelingen van de Claims Conference met de Duitse overheid, zal de artikel 2 uitkering in de komende drie jaar verhoogd worden van € 352,- per maand naar uiteindelijk € 541,- per maand. Dit is een verhoging van 53,6%. 
De eerste verhoging naar € 415,- per maand, zal plaatsvinden op 1 januari 2019. Dat betekent dat u een bedrag van € 1.245,- zult ontvangen.

Ook de criteria voor het Child Survivor Fund zijn enigszins aangepast. De tijd dat je als kind ondergedoken moet hebben gezeten of onder een valse identiteit moet hebben geleefd, is van zes maanden naar vier maanden gegaan. 

Op de website van de Claims Conference kunt u hier meer over lezen.