Verlies - en Rouwgroep Zwolle

Het verlies van een dierbare is ingrijpend en brengt veel emoties en gevoelens met zich mee. Wie rouwt, doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar iedereen heeft te maken met verdriet en pijn. Het rouwproces is zwaar om alleen te dragen, in de gespreksgroep Verlies en Rouw zal (h)erkenning worden gevonden bij anderen. Het gemis is blijvend, maar het verdriet en de scherpte van de pijn zal daardoor dragelijker kunnen worden.

De gespreksgroep zal in totaal zes keer bij elkaar komen. Alle bijeenkomsten worden, in alle vertrouwelijkheid en veiligheid, begeleid door maatschappelijk werkers van JMW. 

Start: 9 en 23 november 2022, 7 december 2022, 4 en 18 januari 2023 en 1 februari 2023
Uiterste aanmelddatum: 2 november 2022 (daarna kunt u zich niet meer aanmelden voor deze gespreksgroep)
Kosten: €60,-
Informatie & aanmelden: spreekuur@joodswelzijn.nl

Onbepaald