Voortgang uitkering NS

Naar aanleiding van reacties en vragen over het voornemen van de Nederlandse Spoorwegen om smartengeld uit te keren heeft JMW, samen met het VBV, navraag gedaan bij onder meer de NS.
Er is inmiddels een commissie (Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS) samengesteld die werkt aan een advies voor de regeling. De NS zien graag dat er snel duidelijkheid komt, zonder dat daarbij de zorgvuldigheid uit het oog verloren wordt. Men verwacht dat het advies aan de NS nog voor de zomer wordt uitgebracht.
Vervolgens wordt de regeling vastgesteld waarna details via de NS-website en andere kanalen bekend zullen worden gemaakt; uiteraard ook met informatie over de aanvraagprocedures. Zolang er nog geen regeling tot stand is gekomen, kunnen geen aanvragen of aanmeldingen in behandeling genomen worden. De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan inbreng en/of inmenging vanuit het veld en wil eerst de contouren vaststellen.

De commissie heeft een eigen website gelanceerd, waar u meer kunt lezen over het adviestraject en de voortgang daarvan. Wanneer de commissie een advies heeft uitgebracht aan de NS en deze een besluit heeft genomen, vindt u op dezelfde website ook informatie over de aanvraagprocedure. 

 

 

 

Foto TahR78 licentie CC Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported