Werkbezoek ministerie van VWS

Op woensdag 10 november brachten twee medewerkers van het ministerie van Volskegzondheid Welzijn en Sport een werkbezoek aan JMW. Dat werkbezoek werd georganiseerd samen met Pelita, de welzijnsinstelling voor mensen met een Indische achtergrond in Nederland. Verschillende medewerkers van JMW gaven presentaties waarin het werk van JMW besproken werd. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van JMW, en hoe het van een organisatie die is opgericht om zorg te dragen voor de eerste generatie oorlogsslachtoffers is uitgegroeid tot een brede welzijnsorganisatie voor iedereen met een Joodse achtergrond in Nederland. Medewerkers van de afdelingen Hulp- en Dienstverlening en Joods Leven gaven meer uitleg over de hulp- en dienstverlening en onze identiteitsversterkende activiteiten. Ook de trainingen die wij geven aan zorgprofessionals kwamen aan bod. De twee medewerkers van het ministerie hebben aangegeven blij te zijn geweest met het werkbezoek omdat ze op deze manier écht begrijpen wat de twee organisaties doen. Hieronder vindt u een beeldverslag van het bezoek.

Onbepaald