JMW en Oekraïne

Onderstaande tekst verscheen in de extra nieuwsbrief van JMW op 10 mei 2022.


Beste lezer,

JMW heeft zich de afgelopen tweeënhalve maand samen met andere Joodse organisaties enorm ingezet voor de opvang van Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchten. We hebben daar al eerder over bericht, maar nu is het tijd om meer gedetailleerd uit de doeken te doen wat dit inhoudt. Ook willen we extra aandacht besteden aan enkele medewerkers, vrijwilligers en organisaties als Maccabi die de kern vormen van deze buitengewone inzet.

Vandaar deze nieuwsbrief met een aantal langere en indringende verhalen. U zult uit de onderstaande verhalen lezen dat deze opvang zeker aanvankelijk van een heel andere aard was. Een ware crisis waar niet alleen JMW, maar heel Joods Nederland meteen op is ingesprongen.

Uiteindelijk zijn daar niet alleen Joodse vluchtelingen mee geholpen. Momenteel worden ruim vierhonderd Oekraïners opgevangen in twee hotels in Amstelveen van ondernemer Bart van de Kamp. Van hen zijn ongeveer tachtig à honderd Joods. Daarbuiten zijn nog ruim driehonderd mensen in huis bij particulieren in Amstelveen, waarvan niet helemaal duidelijk is hoeveel Joden zich onder hen bevinden.

Ook in de mediene is er vaak geen contact met de Joodse Oekraïners. Vandaar dat JMW samen met Maccabi binnenkort een outreach project gaan beginnen om ook hen de weg te laten vinden naar de Joodse gemeenschap en Joodse zorg en hulp, waar nodig.

Over de opvang tot op heden, meer in deze nieuwsbrief.


De verhalen vindt u hier terug:


Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die JMW eerder heeft verstuurd over de oorlog in Oekraïne: