Online gespreksgroep Nabestaanden en Rouw

In onze huidige tijd waarin er veel stil is komen te liggen, worden mensen op verschillende manieren geconfronteerd met verlies. Wie rouwt, doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar verder heeft iedereen te maken met verdriet en pijn. Bij het verlies van een dierbare bieden herkenning en erkenning vaak troost. Het kan fijn zijn om te praten met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.
Door je ervaring te delen met lotgenoten merk je dat je niet alleen staat.   

JMW start, onder leiding van een maatschappelijk werker, een online gespreksgroep waar ruimte is voor uw verhaal. Ook kun je daar aangeven of er behoefte is aan meer ondersteuning, individueel of in groepsverband. 

Praktische informatie: 
Contact:           Esther van Stratum  
Prijs:                 Kosteloos
Aantal:             Deze gespreksgroep is voor 6 à 8 deelnemers per groep  
Aanmelden:    Bij interesse willen wij je vragen je aan te melden per email
                          via e.v.stratum@joodswelzijn.nl en aan te geven welk tijdstip je voorkeur
                          heeft. Je krijgt na aanmelding een week voor aanvang een link toe
                          gestuurd met verdere informatie.