Management team

Het management team geeft leiding aan JMW, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijnvisie en planning.

Margo Weerts

mr. Margo Weerts, directeur-bestuurder

Margo Weerts is op 1 januari 2021 aangetreden als directeur-bestuurder. Zij werkte de afgelopen 25 jaar in maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Als eindverantwoordelijke  gaf zij vorm aan organisaties in een turbulente omgeving. Zij is onder meer directeur van patiëntenorganisatie Harteraad geweest en lid van het managementteam van de Hartstichting.De laatste jaren  was Margo zelfstandig adviseur in de zorg en begeleidde veel samenwerkingstrajecten. Ook is zij actief als toezichthouder in de zorg. 

 

Anique de Leeuw MSc, manager
Anique is vanaf 1 oktober 2020 als manager gestart bij JMW. Ze heeft een achtergrond in het onderwijs en welzijnswerk en neemt haar wens en ervaring om mensen te verbinden en te motiveren graag mee naar JMW. Ze is als manager gericht op het creëren van een constructieve en positieve omgeving waar mensen hun vaardigheden en talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd wil ze haar kracht en achtergrond inzetten om leiding te geven aan deze organisatie met een generatie-overstijgende, eigentijds en relevante positie binnen de Joodse gemeenschap in geheel Nederland.

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt samen met de directeur-bestuurder onderdeel uit van de bestuurlijke organisatie van JMW. De raad bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Micha Glaser, voorzitter
Gideon Schrijver, vice-voorzitter
Edi Cohen, lid
Sharon Kijl, lid
Saskia Polak, lid
Jaron Weishut, lid
Niek Polak, lid