Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

JMW werkt met ingang van 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De professionals van JMW gebruiken daarbij het afwegingskader voor medewerkers in het sociaal werk.
Signalen van kinder-of ouderenmishandeling kunnen daardoor sneller en beter worden gesignaleerd en opgepakt. Om blijvende aandacht voor dit onderwerp te garanderen beschikt JMW over een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Voor meer informatie, zie de Meldcode.