JMW werkt op het gebied van de Joodse zorg samen met:
 

             

 

JMW werkt verder samen met:

Amstelring voor invulling van het Benjamin Servicepakket.
De Mantelaar voor extra uren thuiszorg via de Claims Conference.
Crescas en het vfonds op het gebied van educatie.
Centraal Joods Overleg (CJO), in het kader van de belangenbehartiging voor de Joodse gemeenschap.
Stichting Pelita, de Stichting '40-'45 en de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen (SBO) in het Overleg Begeleidende Instellingen van organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan oorlogsgetroffenen.
Het Joods Politie Netwerk, CIDI en Transgender Netwerk Nederland op het gebied van antisemitismebestrijding.
We steunen JaGDaF, een onafhankelijk Joods kwartaalblad, in het bijzonder voor Noord-Nederland.

 

Internationaal:

JMW is lid van de European Council of Jewish Communities (ECJC) en neemt deel aan het Social Welfare Committee, dat tot doel heeft kennis en ervaring van Joodse organisaties in verschillende landen uit te wisselen.
JMW onderhoudt nauwe contacten met de Stichting Elah de hulpverleningsorganisatie voor Nederlanders in Israël.