Gratis e-learning voor zorgprofessionals over de Joodse tweede generatie

Onderzoek heeft aangetoond dat de hulpvraag van kinderen wiens ouders de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, in de reguliere hulpverlening vaak niet herkend wordt als een gevolg van het oorlogsverleden van hun ouders. Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, hebben een gratis e-learning ontwikkeld, die reguliere zorg- en hulpverleners schoolt in het eerder herkennen van deze specifieke vragen en/of problemen.

Gratis te volgen!

De e-learning is te vinden op https://www.movisie.nl/joodse-clienten. Meer informatie over JMW of over de tweede generatie is te vinden op de pagina Kind van oorlogsoverlevende.

Accreditatie

  • 2 punten via Registerplein als de e-learning is afgerond voor 19 februari 2026.
  • 1 punt via LV POH-GGZ als de e-learning is afgerond voor 23 september 2024.

“De e-learning, over psychosociale hulpverlening voor de tweede generatie, laat goed zien hoe onvermijdelijk verweven de kinderen van de overlevenden zijn met het onzichtbare verdriet van hun ouders. Het is belangrijk dat er voor de tweede generatie goede hulpverlening is. (…) Vaak kan inzicht, van waarom iemand iets is overkomen of aangedaan, inzicht in de oorzaken van het gedrag van een ander, bijdragen aan vormen van herstel. (…) De e-learning die nu speciaal voor de reguliere zorg- en hulpverleners is gemaakt kan daar een goede bijdrage aan leveren.”
Jan Willem Bruins, directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

Belang van de e-learning

Mensen uit de tweede generatie, kinderen van Tweede Wereldoorlog overlevende(n), zijn veerkrachtig en laten een grote mate van herstelvermogen zien. JMW ziet echter dat een steeds groter beroep door de tweede generatie wordt gedaan op de contextgebonden hulpverlening die JMW biedt. De hulpverleners van JMW hebben in hun jarenlange ervaring, sensitiviteit en kennis van oorlogstrauma opgedaan. Zij hebben kennis over intergenerationele overdracht van trauma, zoals bijvoorbeeld parentificatie, kennis over de gebeurtenissen van en na de Sjoa (Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog) en het mogelijk ontstane wantrouwen van de cliënt. De gratis e-learning draagt eraan bij dat deze sensitiviteit en kennisover de tweede generatie wordt overgedragen aan de reguliere zorg- en welzijnsprofessionals. Op deze manier wordt getracht de professionals handvatten te geven om vragen en behoeften, van de tweede generatie, eerder te signaleren en hen beter kennis te laten nemen met hoe zij kunnen ondersteunen en/of doorverwijzen.

“Bij JMW heb ik geleerd om mijn percepties, die ontstaan waren door de angsten en trauma’s van mijn ouders, om te buigen naar redelijker en rationelere interpretaties. Hiermee kan ik verder in mijn leven.” Cliënt JMW.

Achtergrond

Het jaar 2023 is door Platform WO2 uitgeroepen tot het themajaar ‘Leven met oorlog’. JMW weet wat leven met oorlog betekent voor de Joodse gemeenschap. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is een onderdeel geworden van de identiteit van Joodse Nederlanders en de psychosociale impact van oorlogservaringen beperkt zich vaak niet tot de generatie die de oorlog aan den lijve heeft meegemaakt. In 2022 ondertekende JMW, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting Pelita, het Nederlands Veteraneninstituut en ARQ het convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’. Een belangrijk onderdeel daarin is de deskundigheidsbevordering van de reguliere zorg- en welzijnsprofessionals.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden