Meer over JMW

Beetje Joods, niet zo Joods, heel Joods, weet niet hoe Joods? Maakt niet uit, bij JMW is iedereen met een Joodse achtergrond welkom en diens eventuele niet-Joodse partner. JMW biedt Joden in heel Nederland al sinds 1946 een plek waar hulp, advies, ondersteuning, informatie en ook ontmoeting te vinden is, of je nu lid bent van een Joodse gemeente of niet, of je vraag te maken heeft met je Joodse identiteit of niet. Als het buiten onze expertise valt, verwijzen we je door naar een vertrouwde partner of andere externe organisatie. Met Joodse achtergrond bedoelen we iedereen die een Joodse vader, moeder of grootouder heeft en hun eventuele niet-Joods partner.

Wat doet JMW allemaal?

JMW doet heel veel. Dat kan ook niet anders als je klaarstaat met hulpverlening en sociaal-culturele activiteiten voor een hele gemeenschap die bij een laatste onderzoek in 2010 rond de 53.000 mensen telde. Laten we er niet omheen draaien, het werk van JMW kent zijn zwaardere en zijn lichtere kant. We benadrukken in alles de positieve ervaring van het Joods zijn op de manier die jij wilt en die bij jou past. We werken in heel Nederland en bieden ondersteuning aan kleinere gemeenschappen buiten Amsterdam.

De zwaardere kant van JMW

JMW kwam tot stand vlak na de Tweede Wereldoorlog en had tot eerste taak om te zorgen voor het kleine percentage Nederlandse Joden dat de Sjoa had overleefd. Die ondersteuning gaat door en strekt zich nu ook uit naar hun nakomelingen, vooral de tweede generatie waarin de gevolgen van de oorlog kunnen doorleven. JMW helpt met hele praktische zaken, onder meer bij aanvragen van oorlogsfondsen en extra uren hulp bij het huishouden voor oorlogsoverlevenden. En JMW biedt een luisterend oor en heeft ervaren hulpverleners die je ook bijstaan in een heel scala aan psychosociale vraagstukken. Of die kwesties nu te maken hebben met de oorlog en met je Joods zijn, of niet. Bij JMW vind je een vertrouwde omgeving waar de medewerkers kennis en begrip hebben voor waar je vandaan komt.

welzijn en gezondheid
De lichtere kant van JMW

Het Joods zijn is een complexe, gevarieerde en pluriforme identiteit die niet al te vastomlijnd is en waar je zelf uit kan halen wat je wilt. Het is zowel religie als afkomst en cultuur. JMW staat open voor iedereen met een Joodse achtergrond en/of partner. Wil je meedoen aan activiteiten die je in aanraking brengen met de Joodse cultuur, gebruiken en geschiedenis? Houd dan de agenda van JMW in de gaten. Bij JMW kan je in een vertrouwde omgeving samen met anderen je Joods zijn beleven. Wil je met mensen praten en ervaringen uitwisselen? Kijk dan of een van onze gespreksgroepen bij je past. JMW streeft naar een veerkrachtige Joodse gemeenschap waarin mensen elkaar versterken en ondersteunen. Je kan onder meer dit vinden bij JMW:

  • Traditie en viering
    Vier samen met JMW de Joodse cultuur en feestdagen.
  • Ontmoeting en steun
    Kom naar een van de groepen door het hele land waar je mensen met een Joodse achtergrond kan ontmoeten en kan praten over wat je bezighoudt.
  • Herkenning en informatie
    Ben je geïnteresseerd in Joodse onderwerpen, benieuwd naar wat er leeft, de geschiedenis, cultuur en achtergrond? Naar hoe andere mensen in hun Joods zijn staan? Lees de verschillende ervaringsverhalen.

Organisatie

JMW heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, en een directeur-bestuurder die samen met het leiderschapsteam bestuurt. De Raad van Toezicht hanteert bij haar toezichthoudende taak de uitgangspunten van good governance. De leden zijn afkomstig uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland. JMW heeft een Cliënten- en Deelnemersraad (CDR), bestaande uit vijf leden. De CDR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het maatschappelijk werk en de deelnemers aan groepsbijeenkomsten van JMW. Lees hier meer over de CDR.

De organisatie is verankerd in de Joodse gemeenschap door een Gemeenschapsraad waarin, naast de drie Joodse Kerkgenootschappen, organisaties voor oorlogsgetroffenen, voor ouderen, voor jeugd en jongeren, voor Israëli’s en sociaal-culturele organisaties vertegenwoordigd zijn. De Gemeenschapsraad heeft maximaal 22 leden.

Benjamin online

JMW heeft een gratis kwartaalblad, de Benjamin. De Benjamin schrijft onder meer over onderwerpen zoals de beleving van Joodse cultuurm tradities en feestdagen en geeft een overzicht van alle activiteiten die JMW organiseert.

Dit is het leiderschapsteam van JMW

Samen sterk voor de Joodse gemeenschap

Margo Weerts

Directeur-bestuurder

Margo Weerts is op 1 januari 2021 aangetreden als directeur-bestuurder. Zij werkte daarvoor bij maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Als eindverantwoordelijke gaf zij vorm aan organisaties in een turbulente omgeving. Zij is onder meer directeur van patiëntenorganisatie Harteraad geweest en lid van het managementteam van de Hartstichting. De laatste jaren was Margo zelfstandig adviseur in de zorg en begeleidde veel samenwerkingstrajecten. Ook is zij actief als toezichthouder in de zorg.

Esti Cohen

Teamleider Hulp- en Dienstverlening

Esti Cohen is op 1 februari 2022 gestart als teamleider van de afdeling Hulp- en Dienstverlening. Zij werkt sinds 1998 als maatschappelijk werker bij JMW. In deze jaren heeft zij veel inhoudelijke kennis opgedaan op verschillende gebieden van hulpverlening, zoals contextgebonden zorg, alsook groepshulpverlening en oorlogsfondsen. Esti kent de organisatie door en door.

Chaya Oost

Teamleider Joods Leven

Chaya Oost is sinds 1 februari 2022 teamleider van de afdeling Joods Leven. Deze afdeling zet zich in voor identiteitsversterking en netwerkontwikkeling binnen de Joodse gemeenschap door het hele land. Door het organiseren van bijvoorbeeld culturele dagtochten of door het aansturen van de ontmoetingsgroepen en nog veel meer. Chaya werkt sinds 2018 bij JMW en is begonnen als opbouwwerker op de afdeling Joods Leven (toen nog Joodse Activiteiten).

Rene Bakker

Financieel manager

René Bakker is sinds september 2018 controller/financieel manager bij JMW. René heeft ruime ervaring in accountancy en in financiering van en bedrijfsvoering binnen de (universitair medische) zorg. Transparantie en complexe materie op begrijpelijke wijze weergeven zijn belangrijke pijlers voor hem. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor de planning & control cyclus en alle financiële producten, onder meer de begroting, de jaarrekening en de aanvraag en verantwoording van (project)subsidies.

Wil je ook voor JMW werken?

Bekijk de vacatures

Het huis van JMW

Samen komen en samen werken

De kennis en expertise van JMW delen we graag met zowel Joodse als niet-Joodse organisaties en individuen. We zijn een onafhankelijke vraagbaak en geven betrouwbare informatie over de Joodse gemeenschap in Nederland. Voor reguliere zorg- en hulpverleners geven we trainingen met als doel inzicht te krijgen in de Joodse identiteit van hun patiënten en cliënten. Op deze manier beogen wij een vertrouwde, veilige en herkenbare plek te creëren voor de Joodse gemeenschap in Nederland.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden