Ook jij kunt JMW steunen!

De Joodse gemeenschap ontwikkelt zich snel en is diverser dan ooit. De zorg die voortvloeit uit de psychische effecten van de Sjoa (Holocaust) op de Joodse gemeenschap blijft een belangrijk onderdeel vormen van ons Joodse welzijnswerk. Tegelijkertijd zien we andere ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het welzijnsniveau van Joden in Nederland. Binnen de gemeenschap zelf is dat het gevoel van acceptatie en daarmee zekerheid over de eigen Joodse identiteit.

Onze visie bij JMW is een inclusieve samenleving waarin iedereen met een Joodse achtergrond zich vrij voelt het Joodse leven te leiden waar men voor kiest.
Dit proberen wij te verwezenlijken door ondersteuning te bieden aan iedereen met een Joodse achtergrond om te groeien, zich te ontwikkelen en zich verbonden en vertrouwd te voelen in relatie tot diens Joodse identiteit. Lees meer over onze doelen voor komend jaar in het strategieplan ‘Sturen op veerkracht en verbinding’. Wil jij JMW helpen?

Doneren en help mee!

Wil je ons steunen? Met een (eenmalige) online donatie vanaf € 5,- kun je ons al helpen. De Nederlandse Belastingdienst heeft JMW aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ‘ANBI’. Hierdoor zijn alle giften aan de JMW fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat je een deel van de donatie kunt terugkrijgen als je inkomstenbelasting betaalt. Als donateur kun je zowel eenmalig als doorlopend je gift overmaken.

schenken en doneren JMW

JMW

Jouw gift kun je overmaken op rekeningnummer NL15INGB0000204420 ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam. Onder vermelding: Donatie JMW

Schenken en doneren Benjamin

Benjamin

Jouw gift kun je overmaken op rekeningnummer NL15INGB0000204420 ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam. Onder vermelding: Donatie Benjamin

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het directiesecretariaat van JMW op telefoonnummer 088-1652200.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden