Cursus Platform Joods Erfgoed en Identiteit

Met Platform JEI (Joods Erfgoed en Identiteit) verkent JMW samen met jou steeds een ander deel van het Joodse erfgoed in Nederland. Voor 2024 staan er weer verschillende cursussen op het programma. In het begin van het jaar doen we Noord-Nederland aan. In deze cursus bezoeken we het Joodse erfgoed van Friesland, Groningen en Drenthe. Wij nemen je mee in de nog tastbare geschiedenis van deze kehilles (Joodse gemeenten). De data zijn, zondag 11 februari (Coevorden), 25 februari (Leeuwarden) en 10 maart (Groningen).

JMW organiseert dit programma om het Joodse erfgoed én de Joodse identiteit te versterken in de mediene, de Joodse gemeenschap in Nederland buiten Amsterdam. Met de cursus Joods Erfgoed en Identiteit willen we bruggen slaan tussen het verleden en het heden. De driedaagse cursus leert je meer het Joodse erfgoed te begrijpen en verantwoorde beslissingen te nemen voor de toekomst.

Programma Noord-Nederland

Coevorden (11 februari)
De eerste dag van de cursus bezoeken wij vestingstad Coevorden. Sinds 2017 is daar in de synagoge een museum ondergebracht dat zich richt op de Joodse geschiedenis van Drenthe. Hier zal een lezing worden verzorgd over het Joodse erfgoed in de drie Noordelijke provincies. We bezoeken het museum en sluiten af met een film over resten van Joods leven in Drenthe.

Leeuwarden (25 februari)
In Leeuwarden zijn wij te gast in de voormalige Joodse school, een betrekkelijk groot gebouw in vergelijking met soortgelijke scholen in andere steden. Een gastspreker zal ons vertellen hoe het erfgoed op een betekenisvolle manier bewaard kan blijven met respect voor de Joodse eigenheid. Aansluitend maken we een stadswandeling door Leeuwarden, waar we onder meer de voormalige synagoge bezichtigen, waarin momenteel een dansschool is ondergebracht.

Groningen (10 maart)
De cursus wordt afgesloten in Groningen, een stad met een rijke Joodse historie. We bezoeken de prachtig gerestaureerde synagoge waarin zowel een gebedsruimte als museum zijn ondergebracht. Want het gebouw is nog steeds in gebruik door de Joodse gemeente. Na de bezichtiging houden wij een groepsgesprek over het behoud van Joods erfgoed in Noord-Nederland, en hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren.  We sluiten af met een stadswandeling langs sporen van Joods leven in Groningen.

JMW is in het voorjaar van 2023 een nieuwe cursus gestart rondom Joods Erfgoed en Identiteit (JEI), onder de naam Platform JEI. Hieronder vind je onder meer achtergrondinformatie over de cursusreeksen, zien we projectleider Daniël Metz aan het woord én vind je een fotoreportage van de cursusreeks in Gelderland en Overijssel.

Wat is Platform JEI?

De wortels van het Joodse erfgoed

Het Joodse leven was voor de oorlog geworteld tot in de kleinste dorpen. Daaraan herinneren honderden synagogen en begraafplaatsen, maar ook woonhuizen, winkels en fabrieken. Deze stenen restanten kunnen helpen binding te voelen met de Nederlandse Joodse cultuur en geschiedenis en daar betekenis aan geven.

Met de cursus Platform JEI willen we een brug slaan tussen het verleden en het heden en mensen verbinden door middel van Joods erfgoed. We hopen dat mensen hiermee hun Joodse identiteit kunnen ontwikkelen of versterken en dat het erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties, aldus Daniël Metz, projectleider Platform JEI.

Belang

Het gebouwd erfgoed in de Mediene laat de hoge mate van integratie zien van Joods leven in de Nederlandse samenleving. Door deze plekken in ere te houden wordt het historisch besef onder Joden en niet-Joden bevorderd. Het maakt ook de verscheidenheid aan regionale gebruiken en bouwstijlen zichtbaar met de daarbij horende verhalen. Platform JEI wil een breed netwerk bieden van betrokken en geïnteresseerde personen met hart voor het Joodse erfgoed.

Fotoreportage Gelderland / Overijssel op 2 juli 2023

Zondag 2 juli was de afsluitende excursie van de driedaagse cursus van Platform JEI. Een groep van 20 personen was mee op pad naar Deventer waar twee voormalige synagogen werden bezocht. Vervolgens is in de synagoge van Lochem een groepsgesprek gevoerd over de bescherming van Joodse erfgoed in de regio. Ter afsluiting kregen we een uitgebreide rondleiding over het terrein van het Apeldoorsche Bosch, een vooruitstrevende Joodse psychiatrische inrichting. Dit smaakte naar meer inspirerende ontmoetingen met Joodse erfgoed. In oktober volgt een dergelijke cursus in de provincie Zuid-Holland.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden