Organisatie

Op deze pagina is meer te lezen over de organisatie JMW, zoals onder meer de Raad van Toezicht, de Cliënten- en Deelnemersraad en de statuten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt samen met de directeur-bestuurder onderdeel uit van de bestuurlijke organisatie van JMW. De raad bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Simone Kukenheim, voorzitter
Chanoch Weinstein, vicevoorzitter
Sharon Kijl, lid
Jaron Weishut, lid
Niek Polak, lid
Ilan Roos, lid

Het leiderschapsteam van JMW

Het leiderschapsteam (LT) geeft leiding aan JMW, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijnvisie en planning.

Statuten JMW

Download de statuten van JMW hieronder.

Het team van JMW

Het JMW-team is zo’n 40 medewerkers sterk, verspreid over heel het land. Ontmoet er een paar op onze Instagram.

Cliënten- en Deelnemersraad

De Cliënten- en Deelnemersraad (CDR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het maatschappelijk werk en de deelnemers aan groepsbijeenkomsten van JMW. De cliëntenraad bestaat uit gemiddeld zeven leden. Ieder lid is rechtstreeks betrokken geweest bij één van de diensten van JMW en brengt zijn of haar eigen ervaring en kennis mee. De leden zijn via een sollicitatieprocedure aangenomen. Huidige leden: Staand (vlnr): Joost Weijel, Marguerite Berreklouw, Erica Polak. Zittend, (vlnr): Femke Roos (voorzitter) en Nico Peper

Contact met cliënten en deelnemers
Voor de CDR is het belangrijk om van jou, als gebruiker van de diensten van JMW, te horen hoe je over het werk van JMW denkt. Daarom nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Jouw ervaringen, ideeën en suggesties zijn van harte welkom. De CDR is geen klachtencommissie, maar komt wel op voor jouw belangen.

De CDR is te bereiken per post:
JMW
Cliënten- en Deelnemersraad, t.a.v. de voorzitter
Van Boshuizenstraat 12 
1083 BA Amsterdam

Wat doet de CDR? En voor wie het? Kijk hier naar de introductie door voorzitter Femke Roos.

Gemeenschapsraad

De relatie met de Joodse gemeenschap is verankerd via een Gemeenschapsraad waarin, naast de drie Kerkgenootschappen, organisaties voor oorlogsgetroffenen, voor ouderen, voor jeugd en jongeren, voor Israëli’s en sociaal-culturele organisaties vertegenwoordigd zijn. De Gemeenschapsraad heeft maximaal 22 leden.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden