Privacy en Klachten

Op deze pagina vind je informatie over de privacy, cookies en de klachtenregeling bij JMW evenals het kwaliteitsbeleid dat wij hanteren.

Privacy

JMW hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens en wij nemen die serieus. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en je gegevens worden alleen verwerkt voor gebruikt door JMW. Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of medegedeeld aan derden. JMW heeft een Functionaris Gegevensbescherming die er alert op is dat JMW correct met gegevens omgaat.

Jouw privacy is belangrijk voor ons!

Hieronder staat wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Kwaliteit

Binnen JMW is continu leren en verbeteren een basisprincipe. Medewerkers krijgen bij JMW de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Jaarlijks laat JMW een toets door een externe organisatie uitvoeren om te controleren of het kwaliteitsmanagementsysteem op orde is. Op die manier is de cliënt of deelnemer er zeker van dat JMW aan alle kwaliteitseisen voldoet. JMW is in het bezit van het ISO-9001 certificaat.

Ook de werkzaamheden voor de Claims Conference worden iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door een internationaal audit-team.

Klachten

JMW heeft een reglement voor de behandeling van klachten van cliënten en deelnemers over de dienstverlening door JMW. Klik hier voor het reglement.

JMW ziet de afwikkeling van klachten als een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Hiermee wordt niet alleen bedoeld een goede afhandeling in de formele zin (waarbij men een beroep kan doen op een onafhankelijke klachtencommissie), maar ook een zorgvuldige en effectieve behandeling van klachten in de bemiddelingsfase.

Allereerst raden wij je aan (als dat kan) om jouw klacht met onze medewerker te bespreken. Als je dat (herhaaldelijk) gedaan hebt en het heeft niet tot het resultaat geleid dat jou tevreden stelt, kun je een officiële klacht indienen. Hoe dan ook, blijf niet te lang met jouw ongenoegens rondlopen. We willen graag in een vroeg stadium de dialoog met je aangaan. De kans wordt groter dat we een bevredigende oplossing vinden en dat kan een onnodige escalatie voorkomen. Om diezelfde reden willen wij je aanmoedigen om, alvorens je tot de onafhankelijke klachtencommissie te wenden, gebruik te maken van de bemiddeling door onze klachtenfunctionarissen.

Dus, als je na het gesprek met onze medewerker niet tevreden bent over de uitkomst, staan twee wegen open:

  1. Bemiddeling met behulp van de klachtenfunctionaris;
  2. Een beroep op de onafhankelijke klachtencommissie.

Je kunt jouw klacht als volgt indienen:

  1. Mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat je via bemiddeling genoegdoening wilt nastreven;
  2. Mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat je een klacht door de klachtencommissie behandeld wilt zien;
  3. Schriftelijk bij de klachtencommissie rechtstreeks.

De secretaris van de klachtencommissie, mevrouw J. Buesink, is

  • Telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 088-165 2200 op elke werkdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
  • Schriftelijke klachten kunnen gemaild worden naar info@joodswelzijn.nl, of per post gestuurd worden naar JMW (t.a.v. de secretaris van de Klachtencommissie) Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam.
  • Voor klachten die rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend: JMW, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam, t.a.v de voorzitter van de JMW-Klachtencommissie. 

We verzoeken je, in verband met de privacy van jezelf en van onze medewerkers, jouw klacht niet op een andere wijze in te dienen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JMW gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden