ANBI

ANBI staat voorAlgemeen Nut Beogende Instellingen’ en betekent dat de organisatie voldoet aan de fiscale criteria die de Belastingdienst vereist. ANBI betekent ook dat de organisatie een aantal sociale doelen nastreeft die aan de samenleving ten goede komen. 

Hieronder vind je de ANBI-gegevens van:

  • de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
  • de Stichting Samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk
  • de Stichting Voormalige Joodse Voogdij-instellingen

ANBI Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)

ANBI-gegevens van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
KvK-nummer: 41197282
RSIN: 002955702
Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Doelstelling: Specifiek maatschappelijk werk, omvattende de gehele sociale zorg voor Joden in Nederland.
Beloningsbeleid: volgens CAO Sociaal Werk en de directeur-bestuurder volgens WNT1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI Samenwerkingsverband Stichting Joods Maatschappelijk Werk

ANBI-gegevens van de Stichting Samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk
KvK-nummer: 41208231
RSIN: 805798997
Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Doelstelling: het verlenen van steun bij de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele sociale zorg voor de Joden in Nederland
Beloningsbeleid: De Stichting Samenwerkingsverband Joods Maatschappelijk Werk heeft geen medewerkers in dienst. Uitsluitend de ambtelijk secretaris en de secretariële ondersteuner ontvangen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

ANBI Voormalige Joodse Voogdij-instellingen

ANBI-gegevens van de Stichting Voormalige Joodse Voogdij-instellingen
KvK-nummer: 34224269
RSIN: 814404704
Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van steun bij de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele zorg voor de Joden in Nederland, zomede al hetgeen met het vorenstaandeverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beloningsbeleid: De Stichting Voormalige Joodse Voogdij-instellingen heeft geen medewerkers in dienst. Uitsluitend de ambtelijk secretaris en de secretariële ondersteuner ontvangen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden