Ik wil vrijwilligerswerk gaan doen
Inzet binnen de Joodse gemeenschap

Wilt u zich inzetten voor anderen binnen de Joodse gemeenschap? Wilt u een activiteit organiseren? Een debat, lezing of filmavond? Of wilt u op bezoek bij ouderen en samen een boodschap doen? JMW biedt verschillende mogelijkheden om u in te zetten voor anderen.

Incidenteel of structureel. In Amsterdam of elders in het hele land. Individueel of in een groep. Het kan allemaal. Wat wilt ú doen?
De afdeling vrijwilligerswerk verbindt mensen. Er werken zo’n 150 vrijwilligers via JMW op sociaal-cultureel gebied en in de hulp- en dienstverlening. De vrijwilligers werken landelijk en zetten zich in voor individuen of organiseren in hun regio evenementen als koffieochtenden, culturele bijeenkomsten en het samen vieren van de Joodse feestdagen. Vrijwilligers zetten zich eenmalig in tijdens debatten en themadagen. Iedereen krijgt begeleiding op maat vanuit JMW.

Wilt u iets doen voor een ander, waar u zelf ook plezier in heeft? Neem contact op en kom eens praten. We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen.

Soorten vrijwilligerswerk
Voor elkaar, met elkaar

Eenmalig

Incidenteel

Projectmatig

Structureel

Activiteit organiseren (lezing, debat, filmavond, museumbezoek, samen de Joodse feestdagen vieren)

Activiteit organiseren (lezing, debat, filmavond, museumbezoek, samen de Joodse feestdagen vieren)

 

Friendly visiting (2x per maand)

Vervoer van personen

Vervoer van personen

 

Gastvrouw/ gastheer (1x per week)

 

Hand- en spandiensten

 

Hand- en spandiensten

 

 

 

Koffieochtenden (1x per maand)

Eenmalig

 • Geen verplichtingen

Incidenteel

 • Declareren onkosten
 • W.A.- verzekering en ongevallenverzekering (bij vervoer van personen)
 • Trainingen en cursussen
 • Deelname landelijke vrijwilligersdag
 • Uitjes en etentjes
 • Chanoekacadeau
 • 2x per jaar een vrijwilligersnieuwsbrief
 • Vrijwilligersovereenkomst en gedragscode

Structureel

 • Declareren onkosten
 • W.A.- verzekering en ongevallenverzekering (bij vervoer van personen)
 • Trainingen en cursussen
 • Deelname landelijke vrijwilligersdag
 • Uitjes en etentjes
 • Chanoekacadeau
 • 2x per jaar een vrijwilligersnieuwsbrief
 • Vrijwilligersovereenkomst en gedragscode

Heeft u een Joodse achtergrond en wilt u iets doen voor een ander met een Joodse achtergrond?  Neem dan contact op via de email of telefoon: 088 165 22 00

Vrijwilliger worden: hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer u zich aanmeldt als geïnteresseerde, gaan we praten over wat u in gedachten heeft. Daarna vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek kijken we naar uw wensen en leggen we uit wat het betekent om vrijwilliger te zijn via JMW. Wanneer u besluit om individuen te bezoeken, wordt er gekeken of er iemand is in uw regio die bezoek wil ontvangen. Wanneer u liever in een bestaande groep aan de slag wilt, gaan we de mogelijkheden in uw regio onderzoeken.  Wanneer u liever zelf een activiteit wilt organiseren, dan kunnen we kijken hoe we u daarbij kunnen helpen.  Wanneer er een match is en beide kanten kunnen zich vinden, kunt u aan de slag.

Persoonlijke begeleiding
Vrijwilligers krijgen persoonlijke begeleiding van JMW. Daarnaast organiseert JMW trainingen en cursussen met verschillende onderwerpen die te maken hebben met het vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers die zich structureel inzetten. Verder worden regelmatig uitjes of etentjes voor de verschillende groepen vrijwilligers georganiseerd en vindt er een keer per jaar een landelijke vrijwilligersdag plaats waarop alle vrijwilligers van JMW elkaar ontmoeten.
Met Chanoeka ontvangen alle vrijwilligers een Chanoekacadeau, en twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief voor vrijwilligers. 
Wanneer u structureel aan de slag gaat als vrijwilliger, tekent u een vrijwilligersovereenkomst en een gedragscode. Vrijwilligers kunnen de onkosten die zij als vrijwilliger maken declareren. Ook sluiten wij een W.A.- verzekering en een ongevallenverzekering voor u af.
Alle vrijwilligers worden door hun afgevaardigde vertegenwoordigd in de Vrijwilligersraad die elke twee maanden bij elkaar komt.

Heeft u een vrijwilliger nodig? 
Wilt u graag regelmatig bezoek of iemand waarmee u boodschappen kunt doen? Misschien zijn er klusjes in huis waar u hulp bij kunt gebruiken. Neem dan contact met ons op via activiteiten@joodswelzijn.nl of  088 165 22 00 en wij doen ons best iemand in uw regio te vinden.

Vacatures vrijwilligerswerk
Vrijwilliger worden in uw regio? Neem contact op met activiteiten@joodswelzijn.nl en vraag naar de mogelijkheden, of geef zelf aan waar u behoefte aan heeft of wat u graag zou willen doen.

Moet ik mij voor lange tijd vastleggen als vrijwilliger?
Het hangt af van het soort vrijwilligerswerk. Voor bepaalde taken is het handig als u voor langere tijd beschikbaar bent. Vrijwilligerswerk met wekelijkse bezoeken aan een vaste cliënt of het maandelijks organiseren van een koffieochtend zijn hier voorbeelden van. Voor het organiseren van eenmalige evenementen hoeft u zich niet vast te leggen.

Kom ik in aanmerking als vrijwilliger van JMW?
U kunt vrijwilliger worden als u:

 • een Joodse achtergrond heeft
 • zich graag wil inzetten voor anderen met een Joodse achtergrond
 • incidenteel beschikbaar bent of één of meer dagdelen per maand

Kan ik andere vrijwilligers ontmoeten?
Jazeker! Elk jaar organiseert JMW voor alle vrijwilligers van de regionale groepen een dagtocht naar verschillende plaatsen in Nederland. Elke 18 maanden nodigt JMW alle vrijwilligers uit voor een vrijwilligersdag, die in het kader staat van onderlinge ontmoeting. Ook tijdens de trainingen en cursussen ontmoet u vrijwilligers van JMW uit andere regio’s. En wellicht wilt u wel plaats nemen in de vrijwilligersraad om andere vrijwilligers te vertegenwoordigen.

Wat voor soort vrijwilligerswerk kan ik doen bij JMW?
Grofweg zijn er vier soorten vrijwilligerswerk bij JMW:

 1. Vrijwilligerswerk in een  klein team, waarbij u samen culturele activiteiten bedenkt en organiseert. U werkt samen met anderen in de mediene. Houdt u van organiseren en werkt u graag in een team? Dan is het sociaal-culturele vrijwilligerswerk wellicht iets voor u.
 2. Eén op één vrijwilligerswerk. U bezoekt regelmatig ouderen thuis of u vervoert ze met de auto. U werkt in Amsterdam of elders in het land. Vindt u het prettig om alleen te werken en zich te richten op één persoon tegelijk? Dan is het individuele vrijwilligerswerk wellicht iets voor u.
 3. Het organiseren van incidentele activiteiten, zoals een museumbezoek, debat, lezing, filmavond. Dit kan overal in Nederland plaatsvinden.
 4. Vrijwilligerswerk bij het ontmoetingscentrum 60+, Lev in Amsterdam. Denk hierbij aan gastvrouw/ heer in het cafe. Maar ook hier kunt zelf activiteiten opzetten. Heeft u een idee? Bespreek het met het team van Lev-JMW via lev@joodswelzijn.nl of 088- 1652200.

Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich verbinden aan een enkel project, zoals het organiseren van een activiteit of het inpakken van poststukken.

Krijg ik geld voor het werken als vrijwilliger bij JMW?
Nee. Vrijwilligerswerk is onbetaald werk.  Wel ontvangt u een vergoeding voor uw onkosten (binnen redelijke grenzen) en deelt u mee in onze collectieve verzekeringen.

Krijg ik begeleiding van JMW?
U krijgt begeleiding van professionele krachten van JMW. U krijgt begeleiding wanneer u zelfstandig werkt in één op één contact, maar ook wanneer u culturele activiteiten organiseert.
Alle vrijwilligers volgen bij JMW trainingen en cursussen. Alle vrijwilligers horen bij een vrijwilligersgroep, die regelmatig bij elkaar komt. In de vrijwilligersgroep wordt ook aandacht besteed aan verdere begeleiding.

Declareren
Hieronder vindt u drie verschillende declaratieformulieren, die u kunt downloaden:

 1. Algemeen Declaratieformulier Vrijwilligerswerk JMW, waar u de totale kosten die u op de bijlages heeft ingevuld, op kunt overbrengen; en eveneens andere kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor Openbaar Vervoer, kunt opvoeren.
  Daarnaast zijn er twee bijlagen:
 2. Formulier Specificatie Autokilometers Vrijwilligerswerk JMW
 3. Formulier Specificatie Telefoonkosten Vrijwilligerswerk JMW

Ik wil mijn kosten declareren. Hoe doe ik dat?
Wanneer u kosten maakt voor vervoer met uw eigen auto, of als u uw eigen telefoon gebruikt voor uw vrijwilligerswerk bij JMW, dan kunt u deze kosten op de bijlagen invullen.
Vergeet niet de totalen over te brengen op het algemene Declaratieformulier Vrijwilligerswerk JMW!
- De vergoeding voor uw vervoerskosten met eigen auto bedraagt € 0,25 per km.
- De vergoeding voor gemaakte telefoonkosten bedraagt € 0,10 per minuut tot een maximum van 10 euro per maand.

De declaratieformulieren kunt u op 2 manieren invullen:

 1. U vult de declaratieformulieren op de computer in (zie onder, u kunt hiervoor het Word bestand gebruiken) en stuurt ze als bijlage bij een e-mail naar JMW.
  of:
 2. U print de blanco declaratieformulieren uit (zie onder, u kunt hiervoor het PDF bestand gebruiken), vult ze in en stuurt ze per post naar JMW, o.v.v. de naam van uw vrijwilliger-begeleider. 

Bonnen
De Belastingdienst vereist nog steeds dat u de originele (parkeer) bonnen bij ons inlevert. U kunt ze dus (nog) niet ingescand digitaal aan ons versturen. Wanneer u dergelijke bonnen mee wilt sturen, moet u ze te samen met uw declaratieformulieren per post opsturen, of u kunt uw declaratieformulier met de bonnetjes aan uw begeleider geven.

Formulieren downloaden

Meer informatie voor vrijwilligers

Bent u op zoek naar informatie die vrijwilligers nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen? Dan bent u hier aan het juiste adres. U vindt hier het vrijwilligershandboek dat u kunt downloaden, een vrijwilligersovereenkomst en het organogram van JMW.