Joods Jongeren Fonds

Het Joods Jongerenfonds (JJF) gelooft dat Joodse jongeren de toekomst zijn en daarbij iedere vorm van ondersteuning kunnen gebruiken. Om dat mogelijk te maken verstrekt het JJF subsidies aan organisaties en JMW aan individuen om deelname van Joodse jongeren mogelijk te maken.

Subsidie aanvragen

Het Joods Jongerenfonds behandelt aanvragen van zowel individuen als collectieven (inclusief organisaties). Aanvragen worden digitaal behandeld en verwerkt. Beoordeling vindt plaats op basis van twee uitkeringsreglementen: het uitkeringsreglement individuele aanvragen en het uitkeringsreglement collectieve aanvragen. Bij het invullen van één van de formulieren word je geacht bekend te zijn met de inhoud van het relevante uitkeringsreglement en daarmee akkoord te zijn.

Individuele aanvragen

Joodse jongeren, onder de 30 jaar, kunnen een aanvraag doen voor een individuele bijdrage bij JMW. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten of projecten op Joods gebied die de aanvrager niet uit andere bron kan financieren. Als de jongere de aanvraag niet zelf kan doen, kan een wettelijk vertegenwoordiger namens die persoon een aanvraag indienen. Een individuele uitkering uit het JJF kan maximaal € 1000 bedragen.

Wil je een aanvraag indienen voor jezelf (of kind)? Dan zijn er twee opties:
Stuur een e-mail naar dit e-mailadres, zet in het onderwerpveld ‘Aanvraag JJF’ en maak de aanvraag compleet door relevante bestanden mee te sturen.

Download dit formulier als Word-document en stuur het ingevuld op, met eventuele relevante bestanden, naar spreekuur@joodswelzijn.nl.

Let op: Houd er rekening mee dat wij ook om bewijsstukken kunnen vragen. Raadpleeg ons meer informatie.

Blijf op de hoogte

Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief van JMW in je mailbox
Ja, ik wil mij aanmelden