De gedragscode

JMW-Hulpverlening gaat er van uit dat cliënten en medewerkers wederzijds op een respectvolle manier met elkaar omgaan. De regels voor de omgang tussen de medewerkers en cliënten zijn vastgelegd in 'De Gedragscode'. De gedragscode is desgewenst ter inzage beschikbaar.

Daarnaast werken alle medewerkers volgens een beroepscode die hoort bij hun vak. Zo kennen de maatschappelijk werkers de beroepscode van de maatschappelijk werker. Deze beroepscodes zijn te vinden op het internet.